இங்கே..

வாசித்த புத்தகத்தைப் பற்றியும் அதன் சில வரிகளும்............

Monday, September 5, 2011

A list

பகல் நட்சத்திரங்கள் - மலையாளம்

La belle Verte (English title The Green Beautiful) is a 1996 French film

Серёжа Seryozha Russian

Kokila_ - 1977 Kannada language

The Bow (2005)Korean

Sone Ki Chidiya (1958) Hindi

Aurore (2005)Quebec biographical drama
VADAKKUMNATHAN- malayalam

யூட்யூபில் பார்த்த சில சமீபத்திய படங்களின் லிஸ்ட்.